« Mar 15:43 Ewangelia Marka 15:44 Mar 15:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Piłat lepak dziwował się jeśliby już umarł, a wezwawszy setnika, pytał go dawnoli umarł.
2.WUJEK.1923A Piłat się zdziwił, jeźliby już umarł: a wezwawszy rotmistrza, pytał go, jeźli już umarł.
3.RAKOW.NTA Piłat się dziwował jeśliby już umarł; a wezwawszy Setnika, pytał go dawnoli umarł.
4.GDAŃSKA.1881A Piłat się dziwował, jeźliby już umarł; i zawoławszy setnika, pytał go, dawnoli umarł?
5.GDAŃSKA.2017A Piłat zdziwił się, że już nie żyje, i zawoławszy setnika, zapytał go, czy dawno umarł.
6.SZCZEPAŃSKIPiłat zaś zdziwił się, czyby już mógł umrzeć; przywoławszy więc setnika, zapytał go, czyby już umarł.
7.MARIAWICIA Piłat się dziwował temu, by już miał umrzeć. I wezwawszy setnika, pytał go, czyby już umarł.
8.GRZYM1936Piłat zdziwił się, że już umarł; zawołał setnika i zapytał go, czy już skonał.
9.DĄBR.WUL.1973A Piłat powątpiewał, czy już umarł? I zawoławszy setnika zapytał go, czy już umarł?
10.DĄBR.GR.1961A Piłat powątpiewał, czy już umarł. I zawoławszy setnika, zapytał go, czy już umarł?
11.TYSIĄCL.WYD5Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i zapytał go, jak dawno umarł.
12.BRYTYJKAA Piłat zdziwił, się że już umarł; i przywołał setnika, i zapytał go, czy dawno umarł.
13.POZNAŃSKAA Piłat zdziwił się, że (Jezus) już umarł, i zawoławszy setnika, zapytał go, czy już umarł?
14.WARSZ.PRASKAPiłat zaś zdziwił się, że już umarł, po czym wezwał setnika i pytał go, czy rzeczywiście już umarł.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Piłat się zdziwił, że już umarł, po czym zawołał setnika i go spytał, czy dawno zginął?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPiłat zdziwił się, że Jezus już nie żyje, przywołał zatem setnika i zapytał go, czy skazaniec dawno umarł.
17.TOR.PRZ.A Piłat zdziwił się, że już umarł; i zawołał setnika, pytając go, czy dawno umarł.