« Mar 15:40 Ewangelia Marka 15:41 Mar 15:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Które też gdy był w Galilei, chadzały za nim, i służyły mu, i wiele inych, które zaszły były z nim, do Jerozolimy.
2.WUJEK.1923I gdy był w Galilei, chodziły za nim i służyły mu; i wiele innych, które były społem z nim wstąpiły do Jeruzalem.
3.RAKOW.NTKtóre też gdy były w Galileiey, chodziły za nim i służyły mu; i innych wiele, które były wstąpiły z nim do Jerozolimy.
4.GDAŃSKA.1881Które gdy jeszcze były w Galilei, chodziły za nim, a posługowały mu; i wiele innych, które z nim były wstąpiły do Jeruzalemu.
5.GDAŃSKA.2017One to, gdy jeszcze był w Galilei, chodziły za nim i usługiwały mu. Było też wiele innych, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy.
6.SZCZEPAŃSKI<one to> Mu towarzyszyły, gdy był w Galilei, i usługiwały Mu; wiele też innych, które wraz z Nim wybrały się do Jerozolimy.
7.MARIAWICIktóre i gdy był w Galilei, chodziły za Nim i służyły Mu; i wiele innych, które były z Nim pospołu, weszły do Jeruzalem.
8.GRZYM1936Już od Galilei chodziły one za nim i służyły mu jak i innych wiele, które razem z nim przyszły do Jerozolimy.
9.DĄBR.WUL.1973Gdy był w Galilei, szły za nim i posługiwały jemu. I wiele innych, które razem z nim przyszły były do Jerozolimy.
10.DĄBR.GR.1961One to, kiedy był w Galilei, szły za nim i usługiwały mu. I wiele innych, które razem z nim przybyły do Jerozolimy.
11.TYSIĄCL.WYD5One to, kiedy przebywał w Galilei, towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy.
12.BRYTYJKAKtóre, gdy był w Galilei, chodziły za nim i posługiwały mu, i wiele innych, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy.
13.POZNAŃSKAOne towarzyszyły i usługiwały Jezusowi, kiedy był w Galilei. (Było tam) też wiele innych (kobiet), które przyszły z Nim do Jerozolimy.
14.WARSZ.PRASKAGdy [Jezus] przebywał w Galilei, towarzyszyły Mu i służyły pomocą. Było też wiele innych, które przyszły z Nim do Jerozolimy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.które kiedy był w Galilei, towarzyszyły mu i mu służyły. Nadto wiele innych, co razem z nim weszły do Jerozolimy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie one, gdy był w Galilei, chodziły z Nim i usługiwały Mu. Lecz było też wiele innych kobiet, które wraz z Nim przyszły do Jerozolimy.
17.TOR.PRZ.Które, gdy był w Galilei, chodziły za Nim i usługiwały Mu, i wiele innych, które razem z Nim wstąpiły do Jerozolimy.