« Mar 15:30 Ewangelia Marka 15:31 Mar 15:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Także i arcyoffiarnicy nagrawając (go) między sobą z księżą mówili, ine zachował a siebie niemoże zachować;
2.WUJEK.1923Także téż i najwyżsi kapłani szydząc, jeden do drugiego z Doktormi mówili: Inne zachował, a samego siebie zachować nie może.
3.RAKOW.NTTakże i przedniejszy Ofiarownicy naigrawając, jedni do drugich z uczonymi w piśmie mówili: Inne zachowywał, a samego siebie zachować nie może.
4.GDAŃSKA.1881Także też i przedniejsi kapłani naśmiewając się, jedni do drugich z nauczonymi w Piśmie mówili: Innych ratował, a siebie samego ratować nie może;
5.GDAŃSKA.2017Podobnie naczelni kapłani wraz z uczonymi w Piśmie, naśmiewając się, mówili między sobą: Innych ratował, a samego siebie uratować nie może.
6.SZCZEPAŃSKIRównież i przedniejsi kapłani wraz z uczonymi, urągając, między sobą mówili: Innych wybawiał; Siebie samego wybawić nie może!
7.MARIAWICIPodobnie też, i najwyżsi kapłani, szydząc, jeden do drugiego z nauczycielami Zakonnymi mówili: Innych wybawiał, a samego siebie wybawić nie może.
8.GRZYM1936Tak samo wyżsi kapłani i uczeni z niego szydzili: Innych ratował a sobie poradzić nie może!
9.DĄBR.WUL.1973Także i przedniejsi kapłani z uczonymi w Piśmie szydzili mówiąc jeden do drugiego: Innych ocalił, a sam siebie ocalić nie może.
10.DĄBR.GR.1961Podobnie i przedniejsi kapłani z uczonymi w Piśmie szydzili, mówiąc jeden do drugiego: Innych ocalił, a sam siebie ocalić nie może.
11.TYSIĄCL.WYD5Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w Piśmie, mówili: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić.
12.BRYTYJKAPodobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili z niego i mówili do siebie: Innych ratował, a siebie samego wyratować nie może.
13.POZNAŃSKAPodobnie i arcykapłani razem z nauczycielami Pisma mówili drwiąco jedni do drugich: - Innych wybawiał, a siebie samego nie może wybawić.
14.WARSZ.PRASKAPodobnie też i arcykapłani, drwiąc z Niego, mówili do uczonych w Piśmie: Innych zbawiał, a siebie samego nie może ocalić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podobnie przedniejsi kapłani z uczonymi w Piśmie, wyśmiewając się między sobą, mówili: Innych uratował, a samego siebie uratować nie może.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie drwili między sobą arcykapłani wraz ze znawcami Prawa: Innych uratował, a siebie samego uratować nie może.
17.TOR.PRZ.Podobnie też i arcykapłani z uczonymi w Piśmie, szydząc, mówili jedni do drugich: Ratował innych, a nie może uratować samego siebie,