« Mar 15:20 Ewangelia Marka 15:21 Mar 15:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przymusili niektórego mimo idącego Symona Kyryneyskiego, idącego zpola, Ojca Alexandra i Rufa, aby niósł kr[z]yż jego.
2.WUJEK.1923I przymusili niektórego mimo idącego, Symona Cyrenejczyka, idącego ze wsi, ojca Alexandra i Rufa, aby niósł krzyż jego.
3.RAKOW.NTI gwałtem przymusili przemijającego niektórego Symona Cyreneyczyka (idącego z rolej ojca Alexandrowego i Rufiego) aby niósł krzyż jego.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przymusili mimo idącego niektórego Szymona Cyrenejczyka, (który szedł z pola,)ojca Aleksandrowego i Rufowego, aby niósł krzyż jego.
5.GDAŃSKA.2017I przymusili przechodzącego obok niejakiego Szymona z Cyreny, który szedł z pola, ojca Aleksandra i Rufusa, aby niósł jego krzyż.
6.SZCZEPAŃSKII zmuszają przechodnia, niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, ojca Aleksandra i Rufusa, aby niósł krzyż Jego.
7.MARIAWICII przymusili jednego, który mimo przechodził, Szymona Cyrenejczyka idącego ze wsi, ojca Aleksandra i Rufa, aby wziął krzyż Jego.
8.GRZYM1936A po drodze przymusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który, powracając z pola, tamtędy przechodził, aby mu krzyż dźwigał.
9.DĄBR.WUL.1973I przymusili przechodzącego mimo, niejakiego Szymona Cyrenejczyka, idącego z pola, ojca Aleksandra i Rufa, aby niósł krzyż jego.
10.DĄBR.GR.1961I przymuszają przechodzącego obok, niejakiego Szymona Cyrenejczyka, idącego z pola, ojca Aleksandra i Rufa, aby niósł krzyż jego.
11.TYSIĄCL.WYD5I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola, [tamtędy] przechodził, przymusili, żeby niósł Jego krzyż.
12.BRYTYJKAI zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego.
13.POZNAŃSKAI zmusili pewnego przechodnia wracającego z pola, Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, aby niósł Jego krzyż.
14.WARSZ.PRASKAI zmusili przechodzącego przypadkiem – wracał z pola – niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, żeby niósł Jego krzyż.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zmuszają także pewnego przechodnia, idącego z pola Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufusa, aby poniósł jego krzyż.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo drodze spotkali Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufusa, który właśnie tamtędy wracał z pola, i zmusili go, aby poniósł Jego krzyż.
17.TOR.PRZ.I zmusili przechodzącego tam niejakiego Szymona Cyrenejczyka, idącego z pola, ojca Aleksandra i Rufa, aby niósł Jego krzyż.