« Mar 15:18 Ewangelia Marka 15:19 Mar 15:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I bili głowę jego trzciną, i plwali nań, a nachylając kolan, kłaniali się jemu.
2.WUJEK.1923I bili głowę jego trzciną i plwali nań, a upadając na kolana kłaniali się jemu.
3.RAKOW.NTI bili jego głowę trzciną, i plwali nań, i upadając na kolana, kłaniali się jemu.
4.GDAŃSKA.1881I bili głowę jego trzciną i plwali nań, a upadając na kolana, kłaniali mu się.
5.GDAŃSKA.2017Bili go trzciną po głowie i pluli na niego, a upadając na kolana, oddawali mu pokłon.
6.SZCZEPAŃSKII bili Go trzciną po głowie, i plwali na Niego, a klękając oddawali Mu pokłon.
7.MARIAWICII bili głowę Jego trzciną, i plwali na Niego, i upadając na kolana, kłaniali się Mu.
8.GRZYM1936Bili go też trzciną po głowie, plwali na niego i klękali przed nim, cześć mu niby oddając.
9.DĄBR.WUL.1973A bili go po głowie trzciną i plwali nań, i klękając, oddawali mu pokłon.
10.DĄBR.GR.1961A bili go po głowie trzciną, pluli na niego, i klękając, składali mu pokłony.
11.TYSIĄCL.WYD5Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając, oddawali Mu hołd.
12.BRYTYJKAI bili go po głowie trzciną, i pluli na niego, a upadając na kolana, bili mu pokłony.
13.POZNAŃSKAI bili Go po głowie trzciną, i pluli na Niego, i zginając kolana bili przed Nim pokłony.
14.WARSZ.PRASKABili Go przy tym trzciną po głowie, pluli nań i przyklękając przed Nim oddawali Mu cześć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I trzciną bili jego głowę, opluwali go, i kłaniali mu się zginając kolana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBili Go przy tym trzciną po głowie, pluli na Niego i klękając udawali pokłony.
17.TOR.PRZ.I bili Go w głowę trzciną, i pluli na Niego, a upadając na kolana, oddawali Mu pokłon.