« Mar 11:6 Ewangelia Marka 11:7 Mar 11:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przywiedli oślę do Jezusa, i włożyli na nie odzienia swe, i wsiadł na nie.
2.WUJEK.1923I przywiedli oślę do Jezusa i wrzucili na nie szaty swe, i wsiadł na nie.
3.RAKOW.NTI przywiedli oślę do Jezusa, i wrzucili na nie szaty swe; i wsiadł na nie.
4.GDAŃSKA.1881Przywiedli tedy oślę do Jezusa, i włożyli na nie szaty swoje; i wsiadł na nie.
5.GDAŃSKA.2017Przyprowadzili więc oślątko do Jezusa i włożyli na nie swoje szaty, a on wsiadł na nie.
6.SZCZEPAŃSKIPrzyprowadzają tedy oślę do Jezusa i zarzucają na nie swe płaszcze, a On usiadł na niem.
7.MARIAWICII przywiedli oślę do Jezusa i włożyli na nie odzienia swe, i wsiadł na nie.
8.GRZYM1936Oni zaś zaprowadzili oślę do Jezusa; włożyli na nie płaszcze swoje a on wsiadł na nie.
9.DĄBR.WUL.1973I przywiedli oślę do Jezusa, i włożyli na nie szaty swoje, i wsiadł na nie.
10.DĄBR.GR.1961Prowadzą tedy oślę do Jezusa i kładą na nie szaty swoje. I on wsiadł na nie.
11.TYSIĄCL.WYD5Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie.
12.BRYTYJKAI przyprowadzili oślę do Jezusa, i włożyli na nie szaty swoje, a On usiadł na nim.
13.POZNAŃSKAPrzyprowadzają oślę do Jezusa. Kładą na nie swoje okrycia. A On wsiadł na nie.
14.WARSZ.PRASKAPrzyprowadzili tedy osiołka do Jezusa, okryli swymi płaszczami, a Jezus usiadł na nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I przyprowadzili oślę do Jezusa oraz nałożyli mu swoje płaszcze; i usiadł na nie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyprowadzili go zatem do Jezusa, zarzucili na zwierzę swe wierzchnie okrycia, a On na nim usiadł.
17.TOR.PRZ.I przyprowadzili oślę do Jezusa, i zarzucili na nie swoje szaty; a On usiadł na nim.