« Mar 11:3 Ewangelia Marka 11:4 Mar 11:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Poszli przeto, i naleźli oślę uwiązane u drzwi, znadworza na rozstaniach, i odwiązali je.
2.WUJEK.1923A poszedłszy, naleźli oślę uwiązane przede wroty na dworze na rozstaniu, i odwiązali je.
3.RAKOW.NTI odeszli, i naleźli oślę uwiązane u forty, na dworze, gdzie się dwie drodze zchadzały; i odwięzują je.
4.GDAŃSKA.1881Szli tedy i znaleźli oślę uwiązane u drzwi na dworze na rozstaniu dróg, i odwiązali je.
5.GDAŃSKA.2017Poszli więc i znaleźli oślątko uwiązane u drzwi na dworze, na rozstaju dróg, i odwiązali je.
6.SZCZEPAŃSKIOdeszli więc i znaleźli oślę, przywiązane u wrót, zewnątrz przy drodze, i odwiązali je.
7.MARIAWICII poszedłszy znaleźli oślę przywiązane przed wrotami, zewnątrz, na rozdrożu, i odwiązali je.
8.GRZYM1936Poszli i znaleźli oślę uwiązane u wrót na dworze przy rozstaju i odwiązali je.
9.DĄBR.WUL.1973Szli tedy i znaleźli oślę uwiązane u wrót na zewnątrz, na rozdrożu, i odwiązali je.
10.DĄBR.GR.1961Poszli tedy i znaleźli oślę uwiązane u wrót, na rozdrożu, i poczęli odwiązywać je.
11.TYSIĄCL.WYD5Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je,
12.BRYTYJKAPoszli więc i znaleźli oślę uwiązane u wrót, na zewnątrz, przy drodze, i odwiązali je.
13.POZNAŃSKAPoszli i znaleźli oślę, uwiązane przy bramie, na zewnątrz, od strony drogi i odwiązali je.
14.WARSZ.PRASKAPoszli tedy i znaleźli osiołka uwiązanego przy drzwiach na zewnątrz, od ulicy. I odwiązali go.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc odeszli, zaś na ulicy, z zewnątrz drzwi, znaleźli uwiązane oślę, i je odwiązują.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPoszli więc i natknęli się na osiołka przywiązanego do drzwi, na zewnątrz, przy ulicy - i odwiązali go.
17.TOR.PRZ.Odeszli więc i znaleźli oślę uwiązane u drzwi, na zewnątrz przy ulicy, i je odwiązali.