« Mar 11:9 Ewangelia Marka 11:10 Mar 11:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Błogosławione królestwo przychodzące, Ojca naszego Dawida, hoszyana, na wysokościach.
2.WUJEK.1923Błogosławione, które idzie królestwo ojca naszego Dawida! Hosanna na wysokościach!
3.RAKOW.NTBłogosławione przychodzące Królestwo w imię Pańskie, Ojca naszego Dawida! Hosanna na najwyższych miejscach!
4.GDAŃSKA.1881Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przyszło w imieniu Pańskiem! Hosanna na wysokościach!
5.GDAŃSKA.2017Błogosławione królestwo naszego ojca Dawida, które przychodzi w imieniu Pana! Hosanna na wysokościach!
6.SZCZEPAŃSKIBłogosławione, które nadchodzi, królestwo ojca naszego Dawida! Hosanna {na niebiosach}!«
7.MARIAWICIBłogosławione, które przychodzi Królestwo ojca naszego Dawida, Hosanna na wysokościach.
8.GRZYM1936błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które nadchodzi! Hosanna na wysokościach.
9.DĄBR.WUL.1973Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida, które nadchodzi, Hosanna na wysokościach!
10.DĄBR.GR.1961Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach.
11.TYSIĄCL.WYD5Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach!
12.BRYTYJKABłogosławione Królestwo ojca naszego Dawida, które nadchodzi! Hosanna na wysokościach!
13.POZNAŃSKABłogosławione królestwo Ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokości.
14.WARSZ.PRASKAKrólestwo ojca naszego Dawida, które oto nadchodzi, niech będzie błogosławione! Hosanna na wysokościach!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Błogosławione nadchodzące królestwo naszego ojca Dawida! Hosanna, na wysokościach!
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPowodzenia nadchodzącemu Królestwu naszego ojca Dawida! Hosanna na wysokościach!
17.TOR.PRZ.Błogosławione jest, nadchodzące w imieniu Pana, Królestwo naszego ojca Dawida! Hosanna na wysokościach!