« Mat 9:4 Ewangelia Mateusza 9:5 Mat 9:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo a co jest łatwiej rzec: Odpuszczają się tobie grzechy, albo rzec, wstań a chodź?
2.WUJEK.1923Cóż jest łacniéj rzec: Odpuszczająć się grzechy twoje? czyli rzec: Wstań a chódź?
3.RAKOW.NTCo bowiem jest łatwiejszego rzec: Odpuszczone są tobie grzechy; czyli rzec: Wstań, i chodź?
4.GDAŃSKA.1881Albowiem cóż łatwiej rzec: Odpuszczone są tobie grzechy, czyli rzec: Wstań, a chodź?
5.GDAŃSKA.2017Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: Przebaczone są twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź?
6.SOŁOWEYCZYK.MATCóż jest łacniej, czy rzec: Odpuszczone są tobie grzechy twoje, czyli rzec: Wstań, a chodź?
7.SZCZEPAŃSKICóż <bowiem> jest łatwiej? powiedzieć: »Odpuszczają ci się grzechy (twoje)« - czy też powiedzieć: »Wstań i chodź swobodnie«?
8.MARIAWICICóż jest łatwiej rzec: Odpuszczają ci się grzechy twoje, – czyli rzec: Wstań i chodź?
9.GRZYM1936Cóż łatwiej rzec: Odpuszczają ci się grzechy twoje; czy też: Wstań i chodź?
10.DĄBR.WUL.1973Cóż łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczają ci się grzechy, czy też: Wstań, a chodź?
11.DĄBR.GR.1961Cóż łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczają ci się grzechy, czy też: Wstań a chodź?
12.TYSIĄCL.WYD5Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź!
13.BRYTYJKACóż bowiem jest łatwiej, czy rzec: Odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: Wstań i chodź?
14.POZNAŃSKACóż łatwiej powiedzieć: Twoje grzechy są odpuszczone, czy też: Wstań i chodź?
15.WARSZ.PRASKACóż jest łatwiej powiedzieć: „odpuszczają ci się twoje grzechy” czy też: „wstań i chodź”?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo cóż jest łatwiej, powiedzieć: Odpuszczone są twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań, i chodź?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCo łatwiej powiedzieć: Twoje grzechy zostały ci przebaczone, czy: Wstań i zacznij chodzić?
18.TOR.PRZ.„Albowiem co jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź?”