« Mat 7:19 Ewangelia Mateusza 7:20 Mat 7:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak od owoców jich poznacie je.
2.WUJEK.1923A przeto z owoców ich poznacie je.
3.RAKOW.NTPrzetoż z owoców ich poznacie je.
4.GDAŃSKA.1881A tak z owoców ich poznacie je.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc po ich owocach poznacie ich.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA przeto z owoców poznacie ich.
7.SZCZEPAŃSKITak więc po ich owocach poznacie ich.
8.MARIAWICIA przeto z owoców ich poznacie ich.
9.GRZYM1936A przeto z owoców ich poznacie takich.
10.DĄBR.WUL.1973Tak więc po ich owocach poznacie ich.
11.DĄBR.GR.1961Tak więc po owocach poznacie ich.
12.TYSIĄCL.WYD5A więc: poznacie ich po ich owocach.
13.BRYTYJKATak więc po owocach poznacie ich.
14.POZNAŃSKARozpoznacie ich więc po owocach.
15.WARSZ.PRASKAPo ich owocach poznacie ich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem z ich owoców poznacie ich.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITRozpoznacie ich zatem po ich owocach.
18.TOR.PRZ.„Zatem prawdziwie po ich owocach poznacie ich.”