« Mat 4:4 Ewangelia Mateusza 4:5 Mat 4:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy wziął ji diabeł do świętego miasta, i postawił ji na szczycie kościelnym, i rzekł mu:
2.WUJEK.1923Tedy go wziął djabeł do miasta świętego i postawił go na ganku kościelnym.
3.RAKOW.NTTedy bierze go dyabeł do miasta świętego, i stawia go na skrzydło Kościoła.
4.GDAŃSKA.1881Tedy go wziął dyjabeł do miasta świętego, i postawił go na ganku kościelnym,
5.GDAŃSKA.2017Wtedy diabeł wziął go do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy go wziął djabeł do miasta świętego i postawił go na ganku kościelnym;
7.SZCZEPAŃSKIWtedy szatan bierze Go ze sobą do Miasta Świętego, i stawia Go na narożniku świątyni,
8.MARIAWICIWtedy Go wziął dyabeł do Miasta Świętego, i postawił Go na szczycie Kościoła
9.GRZYM1936Wtedy przeniósł go szatan do miasta świętego a postawiwszy go na szczycie świątyni,
10.DĄBR.WUL.1973Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni,
11.DĄBR.GR.1961Wtedy przenosi go diabeł do miasta świętego i stawia na szczycie świątyni,
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni
13.BRYTYJKAWtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni.
14.POZNAŃSKAWtedy diabeł bierze Go ze sobą do świętego miasta i stawia Go na ganku świątyni,
15.WARSZ.PRASKAWtedy zaprowadził Go diabeł do Miasta Świętego, umieścił Go na szczycie świątyni
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy ten oszczerczy bierze go do świętego miasta oraz stawia go na najwyższym ganku Świątyni,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy diabeł zabrał Go ze sobą do świętego miasta i postawił na szczycie świątyni.
18.TOR.PRZ.Wtedy diabeł bierze Go do miasta świętego i stawia Go na szczycie świątyni,