« Mat 4:2 Ewangelia Mateusza 4:3 Mat 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przystąpiwszy kusiciel k niemu rzekł: Jeśli syn Boży jesteś, rzecz aby kamienie to chlebami się uczyniło.
2.WUJEK.1923I przystąpiwszy kusiciel, rzekł mu: Jeźliś jest syn Boży, rzecz, aby to kamienie stało się chlebem.
3.RAKOW.NTI przystąpiwszy do niego on kuszący, rzekł: Jeśli syn jesteś Boży, rzecz, aby ty kamienie chlebem się sstały.
4.GDAŃSKA.1881I przystąpiwszy do niego kusiciel, rzekł: Jeźliś jest Syn Boży, rzecz, aby się te kamienie stały chlebem.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas przystąpił do niego kusiciel i powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI przystąpiwszy kusiciel, rzekł mu: Jeśliś jest syn Boży, rzecz, aby te kamienie stały się chlebem.
7.SZCZEPAŃSKIPrzystąpił też kusiciel doń i rzekł {Mu}: Jeśliś jest Synem Bożym, powiedz, by te kamienie stały się chlebem.
8.MARIAWICII przystąpiwszy do Niego kusiciel, rzekł Mu: Jeśliś ty jest Syn Boży, rzecz, aby te kamienie stały się chlebem.
9.GRZYM1936I przystąpiwszy kusiciel do niego, rzekł mu: Jeśliś jest Synem, Bożym, rzeknij, aby te kamienie chlebem się stały.
10.DĄBR.WUL.1973I przystąpiwszy kusiciel, rzekł mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzecz, aby te kamienie chlebem się stały.
11.DĄBR.GR.1961I przystąpiwszy kusiciel, rzekł mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem.
13.BRYTYJKAI przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
14.POZNAŃSKAKusiciel przystąpiwszy do Niego powiedział: - Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
15.WARSZ.PRASKAZbliżył się wtedy do Niego kusiciel i powiedział Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, żeby się zamieniły w chleby.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc kusiciel przystąpił do niego i powiedział: Jeżeli jesteś Synem Boga, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy zbliżył się do Niego kusiciel i powiedział: Skoro jesteś Synem Boga, nakaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb.
18.TOR.PRZ.I zbliżył się do Niego kusiciel, i powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.