« Mat 3:12 Ewangelia Mateusza 3:13 Mat 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy przyszedł Jesus z Galileie na Jordan do Johana nurzać się od niego.
2.WUJEK.1923Tedy Jezus przyszedł od Galilei do Jordanu do Jana, aby był ochrzczon od niego.
3.RAKOW.NTTedy przyszedł Jezus od Galileiey nad Jordan do Jana aby był ponurzon od niego.
4.GDAŃSKA.1881Tedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego;
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przez niego ochrzczonym.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy Jezus przyszedł do Galilei do Jordanu do Jana, aby był ochrzczon od niego.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy to Jezus przybywa z Galilei nad Jordan do Jana, aby od niego przyjąć chrzest.
8.MARIAWICIWtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego.
9.GRZYM1936Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, by się ochrzcić u niego.
10.DĄBR.WUL.1973Tedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony przez niego.
11.DĄBR.GR.1961Wtedy przybywa Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby zostać ochrzczonym przez niego.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest.
13.BRYTYJKAWtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego.
14.POZNAŃSKAWtedy Jezus przychodzi z Galilei nad Jordan do Jana, aby przyjąć chrzest od niego.
15.WARSZ.PRASKAWtedy to pojawił się Jezus: przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przezeń ochrzczonym.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Jezus przychodzi z Galilei, nad Jordan, do Jana, by przez niego zostać zanurzonym.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie z Galilei nad Jordan przybył do Jana Jezus. Chciał być przez niego ochrzczony.
18.TOR.PRZ.Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby zostać przez niego ochrzczonym.