« Mat 27:8 Ewangelia Mateusza 27:9 Mat 27:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy spełniło się co rzeczono przez proroka mówiącego: I wzięli trzydzieści śrebrników zapłatę oszacowanego, którego oszacowali od synów Izraelowych.
2.WUJEK.1923Tedy sie wypełniło, co jest powiedziano przez Jeremiasza proroka, mówiącego: I wzięli trzydzieści śrebrnych, zapłatę oszacowanego, którego oszacowali z synów Izraelskich:
3.RAKOW.NTTedy się wypełniło co było powiedziano przez Jeremiasza Proroka mówiącego: I wzięli trzydzieści srebrników, szacunk oszacowanego, którego oszacowano od synów Izraelskich.
4.GDAŃSKA.1881Tedy się wypełniło, co powiedziano przez Jeremijasza proroka, mówiącego: I wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę oszacowanego, który był oszacowany od synów Izraelskich;
5.GDAŃSKA.2017Wtedy się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza: I wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za oszacowanego, którego oszacowali synowie Izraela;
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy się wypełniło to co jest powiedziano przez Jeremiasza Proroka mówiącego: I wzięli trzydzieści srebrnych, zapłatę oszacowanego, który był oszacowan od synów Izraelskich.
7.SZCZEPAŃSKIWówczas też spełniła się zapowiedź Jeremiasza proroka, który rzekł: »I wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę Oszacowanego, którego oszacowali synowie Izraela,
8.MARIAWICIWtedy się wypełniło, co jest powiedziane przez Jeremiasza proroka mówiącego: I wzięli trzydzieści srebrnych, zapłatę za Oszacowanego, Którego oszacowali z synów Izraelskich,
9.GRZYM1936Wypełniło się wtedy proroctwo Jeremiasza, który powiedział: Wzięli srebrników trzydzieści, pieniądze za sprzedanego, którym handlowali synowie Izraela
10.DĄBR.WUL.1973Wtedy wypełniło się, co było powiedziane przez Jeremiasza Proroka, mówiącego: I wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę oszacowanego, którego oszacowali synowie Izraela,
11.DĄBR.GR.1961Wtedy wypełniło się, co było powiedziane przez Jeremiasza Proroka, mówiącego: I wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę oszacowanego, którego oszacowali synowie Izraela
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy wypełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za Tego, którego oszacowali synowie Izraela.
13.BRYTYJKAWtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach: I wzięli trzydzieści srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu.
14.POZNAŃSKAWtedy wypełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: "Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za oszacowanego, którego oszacowali niektórzy synowie Izraela.
15.WARSZ.PRASKAI tak wypełniła się przepowiednia proroka Jeremiasza: Wzięli trzydzieści srebrników jako zapłatę za Oszacowanego, za Oszacowanego przez synów Izraela.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy się wypełniło, co powiedziano przez proroka Jeremiasza, mówiącego: I przejęli trzydzieści sztuk srebra, oszacowanie szanowanego, który był szanowany przez synów Israela;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza: Wzięli trzydzieści srebrników, wycenę za Cennego, na jaką Go wycenili synowie Izraela.
18.TOR.PRZ.Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza, mówiącego: I przyjęli wartość trzydziestu srebrników, jako wycenę Tego , który został oszacowany przez synów Izraela,