« Mat 26:53 Ewangelia Mateusza 26:54 Mat 26:55 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako przeto wypełnią się pisma? Ponieważ tak musi być.
2.WUJEK.1923Jakóż się tedy wypełnią Pisma, iż się tak musi stać?
3.RAKOW.NTJakoż się tedy wypełnią Pisma, iż tak potrzeba, aby się sstało?
4.GDAŃSKA.1881Ale jakożby się wypełniły Pisma, które mówią, iż się tak musi stać?
5.GDAŃSKA.2017Ale jakże wypełniłyby się Pisma, które mówią, że musi się tak stać?
6.SOŁOWEYCZYK.MATJakoż się tedy wypełnią pisma, które opowiadają, iż się tak musi stać?
7.SZCZEPAŃSKIAle jakżeby się spełniły Pisma, że tak się stać powinno?
8.MARIAWICIJakoż się tedy wypełnią Pisma, że się tak musi stać?
9.GRZYM1936Jakże tedy wypełnią się Pisma, według których stać się to musi?
10.DĄBR.WUL.1973Jakoż się tedy Pisma wypełnią, że się tak stać musi?
11.DĄBR.GR.1961Jakże by się wówczas wypełniły Pisma, że się tak stać musi?
12.TYSIĄCL.WYD5Jakże więc wypełnią się Pisma, że tak się stać musi?
13.BRYTYJKAAle jak by wtedy wypełniły się Pisma, że tak się stać musi?
14.POZNAŃSKAJakżesz więc wypełniłyby się Pisma, (które mówią), że tak ma się stać?
15.WARSZ.PRASKAJakże więc wypełnią się Pisma, według których tak musi się stać?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jakby zostały wypełnione Pisma, które mówią, że tak się musi stać?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz jak wówczas wypełniłyby się zapowiedzi Pism, że to wszystko musi się stać?
18.TOR.PRZ.„Jak więc wypełniłyby się Pisma, że tak się musi stać?”