« Mat 26:43 Ewangelia Mateusza 26:44 Mat 26:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A opuściwszy je, szedł i modlił się zaś potrzecie, tęż mowę mówiąc.
2.WUJEK.1923A zostawiwszy je, zaś odszedł, i trzeci raz się modlił, tęż mowę mówiąc.
3.RAKOW.NTI opuściwszy je, odszedł zaś, i modlił się trzeci raz, tęż mowę mówiąc.
4.GDAŃSKA.1881A zaniechawszy ich, znowu odszedł i modlił się po trzecie, też słowa mówiąc.
5.GDAŃSKA.2017I zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA zostawiwszy je, zaś odszedł: i trzeci raz się modlił, też słowa mówiąc.
7.SZCZEPAŃSKIOpuściwszy ich tedy odszedł znowu, i modlił się po raz trzeci, mówiąc <na nowo> tę samą modlitwę.
8.MARIAWICII zostawiwszy ich, znowu odszedł i trzeci raz modlił się, mówiąc tę samą mowę.
9.GRZYM1936Zostawił ich tym razem, nie budząc i po raz trzeci udał się na modlitwę, o to samo prosząc.
10.DĄBR.WUL.1973A zostawiwszy ich, znowu się oddalił i modlił się po raz trzeci, te same wypowiadając słowa.
11.DĄBR.GR.1961A zostawiwszy ich, znowu się oddalił i modlił się po raz trzeci, te same znowu wypowiadając słowa.
12.TYSIĄCL.WYD5Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa.
13.BRYTYJKAI zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami.
14.POZNAŃSKAZostawił ich i znowu modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa.
15.WARSZ.PRASKAZostawił ich i po raz trzeci poszedł się modlić, powtarzając te same słowa.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc opuściwszy ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci, mówiąc to samo słowo.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZostawił ich zatem, oddalił się ponownie i po raz trzeci modlił się, podobnie jak wcześniej.
18.TOR.PRZ.A gdy ich opuścił, ponownie odszedł i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa.