« Mat 24:41 Ewangelia Mateusza 24:42 Mat 24:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Czujcie przeto, iż nie wiecie której godziny pan wasz przyjdzie.
2.WUJEK.1923Czujcież tedy; albowiem nie wiecie, któréj godziny wasz Pan przyjdzie.
3.RAKOW.NTCzujcie tedy, iż nie wiecie której godziny Pan wasz przyjdzie.
4.GDAŃSKA.1881Czujcież tedy, ponieważ nie wiecie, której godziny Pan wasz przyjdzie.
5.GDAŃSKA.2017Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATCzujcież tedy: albowiem nie wiecie, której godziny wasz Pan przyjdzie.
7.SZCZEPAŃSKIA przeto czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia przyjdzie Pan wasz.
8.MARIAWICICzuwajcież tedy, albowiem nie wiecie, której godziny wasz Pan przyjdzie.
9.GRZYM1936Czuwajcie przeto: bo nie wiecie, o której godzinie Pan wasz przyjdzie.
10.DĄBR.WUL.1973Czuwajcież tedy, bo nie wiecie, o której godzinie przybędzie Pan wasz.
11.DĄBR.GR.1961Czuwajcież tedy, bo nie wiecie, w którym dniu przybędzie Pan wasz.
12.TYSIĄCL.WYD5Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
13.BRYTYJKACzuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.
14.POZNAŃSKACzuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan przyjdzie!
15.WARSZ.PRASKACzuwajcie więc, bo nie znacie dnia, w którym Pan wasz przyjdzie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan nadchodzi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCzuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie.
18.TOR.PRZ.„Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie.”