« Mat 24:39 Ewangelia Mateusza 24:40 Mat 24:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy będą dwa na roli jeden będzie wzięt, a jeden zostawion.
2.WUJEK.1923Tedy będą dwaj na roléj: jeden będzie wzięt, a drugi zostawion.
3.RAKOW.NTTedy będą dwa na roli; jeden bywa wzięty, a drugi zostawiony.
4.GDAŃSKA.1881Tedy będą dwaj na roli; jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony;
5.GDAŃSKA.2017Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy będą dwa na roli: jeden będzie wzięty, a drugi zostawion.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy dwaj będą na roli: jednego wezmą, a drugiego zostawią.
8.MARIAWICIWtedy będą dwaj na roli: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony;
9.GRZYM1936Będzie dwóch na polu: jednego wezmą, drugiego zostawią.
10.DĄBR.WUL.1973Wtedy dwóch będzie na roli: jednego wezmą, a drugiego zostawią;
11.DĄBR.GR.1961Wtedy dwóch będzie na roli: jednego wezmą a drugiego zostawią;
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
13.BRYTYJKAWtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
14.POZNAŃSKAWtedy dwóch będzie na polu: jednego zabiorą, a drugiego zostawią.
15.WARSZ.PRASKAWtedy gdy dwóch będzie w polu, to jeden zostanie zabrany, a drugi ocaleje;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy dwaj będą na roli, jeden jest zabierany, a drugi pozostawiany;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
18.TOR.PRZ.„Wtedy dwóch będzie na roli; jeden będzie wzięty, a jeden pozostawiony;”