« Mat 23:24 Ewangelia Mateusza 23:25 Mat 23:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Biada wam Księża i Faryzeuszowie obłudnicy, którzy oczyściacie zewnątrz czasze i misy, a wnątrz pełne są drapiestwa i niesprawiedliwości.
2.WUJEK.1923Biada wam, Doktorowie i Pharyzeuszowie obłudnicy! iż oczyszczacie co jest zewnątrz kubka i misy, a wewnątrz pełni jesteście drapieztwa i plugastwa.
3.RAKOW.NTBiada wam uczeni w Piśmie, i Faryzeuszowie obłudnicy, iż oczyściacie to co jest z wierzchu kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdrapiestwa i niepowścięgliwości.
4.GDAŃSKA.1881Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż oczyszczacie kubek z wierzchu i misę, a wewnątrz pełne są drapiestwa i zbytku.
5.GDAŃSKA.2017Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo oczyszczacie kubek i misę z zewnątrz, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości.
6.SOŁOWEYCZYK.MATBiada wam Doktorowie i Faryzeuszowie obłudni, iż oczyszczacie kubek i misę z wierzchu: a wewnątrz pełni jesteście drapiestwa i plugastwa.
7.SZCZEPAŃSKIBiada wam, uczeni i faryzeusze obłudnicy; albowiem oczyszczacie stronę zewnętrzną kielicha i misy, a wnętrze ich pełne jest zdzierstwa i niepowściągliwości.
8.MARIAWICIBiada wam, nauczyciele Zakonni i Faryzeusze obłudnicy, że oczyszczacie, co jest zewnątrz misy i kubka, a wewnątrz pełni jesteście zdzierstwa i nieczystości.
9.GRZYM1936Biada wam, uczeni i faryzeusze obłudni, co oczyszczacie zzewnątrz kubki i talerze, a wewnątrz pełni jesteście grabieży i nieczystości.
10.DĄBR.WUL.1973Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, że obmywacie kielich i misę z zewnątrz, wewnątrz zaś pełni jesteście zdzierstwa i nieczystości.
11.DĄBR.GR.1961Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obmywacie kielich i misę z zewnątrz, wewnątrz zaś pełne są zdzierstwa i nieczystości.
12.TYSIĄCL.WYD5Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości.
13.BRYTYJKABiada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości.
14.POZNAŃSKABiada wam, nauczyciele Pisma i faryzeusze, obłudnicy! Bo oczyszczacie zewnętrzną stronę kubka i misy, a w środku są one pełne zdzierstwa i niewstrzemięźliwości.
15.WARSZ.PRASKABiada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Troszczycie się o zewnętrzną stronę kubka i misy, a tymczasem wewnątrz nich pełno jest zdzierstwa i niepowściągliwości!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że z zewnątrz oczyszczacie kubek i misę, a wewnątrz pełne są łupiestwa oraz braku opanowania.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy! Dbacie o czystość zewnętrznych części kielicha i misy, nie o to, że środek pełny grabieży i gwałtu.
18.TOR.PRZ.„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Oczyszczacie bowiem zewnątrz kubek i misę, a wewnątrz one są pełne tego, co pochodzi z grabieży i niepowściągliwości.”