« Mat 23:22 Ewangelia Mateusza 23:23 Mat 23:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Biada wam Księża, i Faryzeuszowie obłudnicy, iż oddajecie dziesięciny miętkę, i hanyż i kmin, a opuszczacie poważniejsze (rzeczy) zakonu, sąd i miłosierdzie i wiarę. To potrzeba było czynić, a onego nie opuszczać.
2.WUJEK.1923Biada wam, Doktorowie i Pharyzeuszowie obłudnicy! iż dawacie dziesięcinę z miętki i z anyżu i z kminu, a opuściliście, co ważniejszego jest w zakonie, sąd i miłosierdzie i wiarę. To było trzeba działać, a owego nie opuszczać.
3.RAKOW.NTBiada wam uczeni w Piśmie, i Faryzeuszowie, obłudnicy, iż dawacie dziesięcinę z miętki, i kopru, i kminu, a opuszczacie cięższe rzeczy Zakonne, sąd i miłosierdzie, i wiarę; ty rzeczy potrzeba było czynić, a onych nie opuszczać.
4.GDAŃSKA.1881Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż dawacie dziesięcinę z miętki i z anyżu i z kminu, a opuszczacie poważniejsze rzeczy w zakonie, sąd i miłosierdzie i wiarę; te rzeczy mieliście czynić, a onych nie opuszczać.
5.GDAŃSKA.2017Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, anyżu i kminku, a opuszczacie to, co ważniejsze w prawie: sąd, miłosierdzie i wiarę. To należało czynić i tamtego nie zaniedbywać.
6.SOŁOWEYCZYK.MATBiada wam Doktorowie i Faryzeuszowie obłudni: iż dawacie dziesięcinę z miętki, z anyżu, i z kminu, a opuściliście ważniejsze rzeczy zakonne, sąd i miłosierdzie, i wiarę. Toć było trzeba, działać, a owego nie opuszczać.
7.SZCZEPAŃSKIBiada wam, uczeni i faryzeusze obłudnicy, bo składacie dziesięcinę z mięty i kopru i kminku, a zaniedbaliście to, co najważniejsze w zakonie: sąd i miłosierdzie i wiarę. Te rzeczy trzeba było czynić, tamtych zaś nie opuszczać.
8.MARIAWICIBiada wam, nauczyciele Zakonni i Faryzeusze obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty, i z anyżu, i z kminu, a opuściliście to co jest ważniejszego w Zakonie: sąd i miłosierdzie i wiarę. To trzeba było czynić i tamtego nie opuszczać.
9.GRZYM1936Biada wam, uczeni i faryzeusze obłudni, co dajecie dziesięcinę z mięty, anyżu i kminku a zaniedbujecie istotę zakonu t.j. sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To należało czynić, ale tamtego nie opuszczać.
10.DĄBR.WUL.1973Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z anyżu, i z kminku, a pominęliście to, co daleko ważniejsze jest w Zakonie: sąd i miłosierdzie, i wiarę. To trzeba było wypełnić, a tamtego nie pomijać.
11.DĄBR.GR.1961Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z anyżu, i z kminku, a pominęliście to, co daleko ważniejsze jest w Zakonie: sąd i miłosierdzie, i wiarę. To trzeba było wypełniać, a tamtego nie pomijać.
12.TYSIĄCL.WYD5Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać.
13.BRYTYJKABiada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tęgo, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.
14.POZNAŃSKABiada wam, nauczyciele Pisma i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbujecie to, co ważniejsze w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Tamto trzeba czynić, ale tego nie wolno zaniedbywać.
15.WARSZ.PRASKABiada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Dajecie dziesięcinę z mięty, z kopru i z kminku, zaniedbując przy tym to, co najważniejsze w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To trzeba zachowywać, nie zaniedbując zresztą tamtego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, anyżku i kminku, a zaniedbujecie cięższe rzeczy Prawa sąd, prośbę o litość i wiarę; te rzeczy mieliście wydawać, a tamtych nie zaniedbywać.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy! Dajecie dziesięcinę z mięty, kopru oraz kminku, a porzuciliście to, co w Prawie jest ważniejsze: sprawiedliwy sąd, miłosierdzie oraz wiarę - to należało zachować, a i tamtych spraw nie porzucać.
18.TOR.PRZ.„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Dajecie bowiem dziesięcinę z mięty i z anyżu, i z kminu, a opuszczacie ważniejsze rzeczy w Prawie: sąd, miłosierdzie i wiarę; te rzeczy należy czynić, a tamtych nie opuszczać.”