« Mat 22:46 Ewangelia Mateusza 23:1 Mat 23:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574TEdy Jezus mówił tłumom i uczniom swym, mówiąc:
2.WUJEK.1923Tedy Jezus mówił do rzesze i do uczniów swoich,
3.RAKOW.NTTedy Jezus powiedał tłumom i uczniom swoim,
4.GDAŃSKA.1881Tedy Jezus rzekł do ludu i do uczniów swoich, mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus powiedział do tłumów i do swoich uczniów:
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy Jezus mówił do rzesze i do uczniów swoich.
7.SZCZEPAŃSKIWówczas odezwał się Jezus do rzesz i do uczniów swych,
8.MARIAWICIWtedy Jezus mówił do rzeszy i do uczniów Swoich, rzekąc:
9.GRZYM1936I wtedy Jezus zaczął mówić do ludu i do uczniów swoich rzekąc:
10.DĄBR.WUL.1973Wtedy Jezus zwrócił się do rzesz i do uczniów swoich mówiąc:
11.DĄBR.GR.1961Wtedy Jezus zwrócił się do rzesz i do uczniów swoich, mówiąc:
12.TYSIĄCL.WYD5Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:
13.BRYTYJKAWtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy:
14.POZNAŃSKAWtedy Jezus przemówił do tłumu i do swoich uczniów: -
15.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział Jezus do rzesz i uczniów swoich:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Jezus zaświadczył tłumom oraz swoim uczniom, mówiąc:
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus przemówił do tłumów oraz do swoich uczniów tymi słowy:
18.TOR.PRZ.Wtedy Jezus powiedział do tłumów i do swoich uczniów, mówiąc: