« Mat 21:15 Ewangelia Mateusza 21:16 Mat 21:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekli mu: Słyszyszli co ci mówią? A Jezus mówi im: Tak, nigdyli nie czytaliście, iż z ust niemowiątek i sących skończyłeś chwałę?
2.WUJEK.1923I rzekli mu: Słyszysz, co ci mówią? A Jezus rzekł im: I owszem. Nie czytaliście nigdy, iż z ust niemowlątek i ssących doskonałąś uczynił chwałę?
3.RAKOW.NTI rzekli mu: Słyszysz co ci mówią? A Jezus im mówi: Tak. Nigdyście nie czytali, iż z ust niemowiątek i ssących sposobiłeś chwałę?
4.GDAŃSKA.1881I rzekli mu: Słyszyszże, co ci mówią? A Jezus im rzekł: I owszem. Nigdyścież nie czytali, iż z ust niemowlątek i ssących wykonałeś chwałę?
5.GDAŃSKA.2017I zapytali go: Słyszysz, co one mówią? A Jezus im odpowiedział: Tak. Czy nigdy nie czytaliście: Przez usta niemowląt i ssących przygotowałeś sobie chwałę?
6.SOŁOWEYCZYK.MATI rzekli mu: Słyszysz co ci mówią: a Jezus rzekł im: I owszem, nie czytaliście nigdy: Iż z ust niemowlątek i ssących wykonałeś chwałę.
7.SZCZEPAŃSKIi rzekli doń: Czy słyszysz, co oni mówią? Jezus zaś powiedział im: Owszem! Czyż nigdy nie czytaliście: »Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś chwałę«?
8.MARIAWICIi rzekli Mu: Słyszysz, co te mówią? A Jezus rzekł im: I owszem. Nie czytaliście nigdy, że z ust niemowlątek i ssących doskonałą uczyniłeś chwałę?
9.GRZYM1936I poczęli mówić: Słyszysz, co oni mówią? A Jezus im rzecze: Owszem. Nie czytaliście nigdy tych słów: Z ust niemowląt i ssących chwałęś sobie zgotował?
10.DĄBR.WUL.1973i powiedzieli mu: Czyż nie słyszysz, co ci mówią? A Jezus rzekł im: Słyszę, alboście nie czytali: Z ust niemowląt i ssących doskonałą uczyniłeś chwałę?
11.DĄBR.GR.1961i powiedzieli mu: Czy słyszysz, co oni mówią? A Jezus rzecze im: Słyszę, alboście nie czytali: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę?
12.TYSIĄCL.WYD5i rzekli do Niego: Słyszysz, co one mówią? A Jezus im odpowiedział: Tak. Czy nigdy nie czytaliście: Z ust dzieci i niemowląt zgotowałeś sobie chwałę?
13.BRYTYJKAI rzekli mu: Czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich: Tak jest; czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę?
14.POZNAŃSKAI powiedzieli Mu: - Czy słyszysz, co one wołają? A Jezus im mówi: - Tak! Czyż nie czytaliście nigdy: "Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę"?
15.WARSZ.PRASKAi powiedzieli do Niego: Czy słyszysz, co one mówią? A Jezus odpowiedział: Tak. Czy nigdy nie czytaliście tych oto słów: Poprzez usta niemowląt i ssących przygotowałeś sobie chwalę?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz mu powiedzieli: Słyszysz, co ci mówią! A Jezus im powiada: Owszem. Czy nigdy nie czytaliście, że: Z ust niemowląt i ssących przygotowałeś sobie uznanie?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy słyszysz, co one mówią? - pytali. Tak - odpowiedział. - Czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę?
18.TOR.PRZ.I powiedzieli do Niego: Czy słyszysz, co oni mówią? A Jezus powiedział im: „Tak, czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę?”