« Mat 21:12 Ewangelia Mateusza 21:13 Mat 21:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówi im: Napisano: Dom mój dom modlitwy nozowie się; a wy uczyniliście ji jaskinią rozbójniczą.
2.WUJEK.1923I rzekł im: Napisano jest: Dom mój dom modlitwy nazwan będzie, a wyście go uczynili jaskinią zbójców.
3.RAKOW.NTI mówi im: Napisano jest: Dom mój, dom modlitwy nazwan będzie; a wyście go uczynili jaskinią zbójców.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł im: Napisano: Dom mój dom modlitwy nazwany będzie; aleście wy uczynili z niego jaskinię zbójców.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział im: Jest napisane: Mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI rzekł im: Napisano jest: Dom mój, dom modlitwy nazwan będzie: a wyście go uczynili jaskinią zbójców.
7.SZCZEPAŃSKIi rzekł im: Napisano: »dom mój domem modlitwy zwań będzie«, wy zaś »czynicie z niego jaskinię zbójców«.
8.MARIAWICIi rzekł im: Napisane jest: Dom Mój domem modlitwy nazwany będzie, a wyście go uczynili jaskinią zbójców.
9.GRZYM1936i rzekł im: Jest napisane: Dom mój domem modlitwy nazwany będzie; a wyście go uczynili jaskinią zbójców.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Napisane jest: Dom mój domem modlitwy nazwany będzie, a wyście go uczynili jaskinią zbójców.
11.DĄBR.GR.1961I rzecze im: Napisane jest: Dom mój domem modlitwy nazwany będzie, a wy czynicie go jaskinią zbójców.
12.TYSIĄCL.WYD5I rzekł do nich: Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie go jaskinią zbójców.
13.BRYTYJKAI rzekł im: Napisano: Dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.
14.POZNAŃSKAI mówi im: - Napisano: "Mój dom będzie domem modlitwy", a wy robicie z niego "jaskinę zbójców".
15.WARSZ.PRASKAI powiedział im: Napisane jest: Dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi im także, że napisano: Mój Dom ma być nazywany Domem Modlitwy; ale wy czynicie z niego jaskinię zbójców.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMówił przy tym: Napisano: Mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców.
18.TOR.PRZ.I powiedział im: „Napisano: Mój dom zostanie nazwany domem modlitwy; a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.”