« Mat 17:27 Ewangelia Mateusza 18:1 Mat 18:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W Onę godzinę, przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc: Kto wżdy więtszy jest w królestwie niebieskiem?
2.WUJEK.1923W onę godzinę przyszli do Jezusa uczniowie, mówiąc: Kto mniemasz większym jest w królestwie niebieskiem?
3.RAKOW.NTW onę godzinę przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc: Ktoli więtszym jest w onym Królestwie niebieskim?
4.GDAŃSKA.1881Onej godziny przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc: Któż wżdy największy jest w królestwie niebieskiem?
5.GDAŃSKA.2017W tym czasie podeszli do Jezusa uczniowie, pytając: Kto jest największy w królestwie niebieskim?
6.SOŁOWEYCZYK.MATOnej że godziny, przyszli do Jezusa uczniowie, mówiąc: Kto i większym jest w królestwie niebieskiem?
7.SZCZEPAŃSKIKoło tegoż czasu przystąpili do Jezusa uczniowie, mówiąc: Kto też to będzie pierwszy w królestwie niebieskiem?
8.MARIAWICIOnej godziny przystąpili do Jezusa uczniowie, mówiąc: Kto, mniemasz, większym jest w Królestwie Niebieskiem?
9.GRZYM1936Zbliżyli się razu pewnego do Jezusa uczniowie i zapytali: Powiedz nam, kto jest większy w królestwie niebieskim?
10.DĄBR.WUL.1973W oną godzinę przystąpili uczniowie do Jezusa mówiąc: Któż, mniemasz, jest większy w Królestwie Niebieskim?
11.DĄBR.GR.1961W oną godzinę przy­stąpili uczniowie do Jezusa mówiąc: Któż tedy jest większy w Królestwie Niebieskim?
12.TYSIĄCL.WYD5W owym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?
13.BRYTYJKAW owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: Kto też jest największy w Królestwie Niebios?
14.POZNAŃSKAWówczas uczniowie podeszli do Jezusa, pytając: - Kto też jest największy w królestwie niebieskim?
15.WARSZ.PRASKAWtedy przyszli do Jezusa uczniowie i zapytali: Kto jest największy w królestwie niebieskim?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W owej godzinie podeszli do Jezusa uczniowie, mówiąc: Kto jest większy w Królestwie Niebios?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie uczniowie podeszli do Jezusa i postawili Mu pytanie: Kogo w Królestwie Niebios można uznać za większego od innych?
18.TOR.PRZ.W tej godzinie podeszli uczniowie do Jezusa, mówiąc: Kto więc jest większy od innych w Królestwie Niebios?