« Mat 17:8 Ewangelia Mateusza 17:9 Mat 17:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy schodzili z góry zakazał im Jezus mówiąc: Nikomu niepowiedajcie widzenia, aż syn człowieczy z martwych wstanie.
2.WUJEK.1923A gdy zstępowali z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie powiadajcie widzenia, aż Syn człowieczy zmartwychwstanie.
3.RAKOW.NTA gdy zstępowali oni z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie powiedajcie tego widzenia, ażby Syn człowieczy z martwych wstał.
4.GDAŃSKA.1881A gdy zstępowali z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie powiadajcie tego widzenia, aż Syn człowieczy zmartwychwstanie.
5.GDAŃSKA.2017A gdy schodzili z góry, Jezus im przykazał: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy zstępowali z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu niepowiadajcie widzenia tego, aż Syn człowieczy zmartwychwstanie.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy zstępowali z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie mówcie o <tem> widzeniu, aż Syn człowieczy zmartwychwstanie.
8.MARIAWICIA gdy zstępowali z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie powiadajcie tego widzenia, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
9.GRZYM1936A gdy zstępowali z góry, Jezus rozkazał im: Nie mówcie nikomu o tem widzeniu, dopóki Syn człowieczy z martwych nie powstanie.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy zstępowali z góry, nakazał im Jezus mówiąc: Nikomu nie mówcie o widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
11.DĄBR.GR.1961A gdy zstępowali z góry, nakazał im Jezus mówiąc: Nikomu nie mówcie o widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
12.TYSIĄCL.WYD5A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
13.BRYTYJKAA gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych.
14.POZNAŃSKAKiedy schodzili z góry, Jezus nakazał im: - Nie mówcie nikomu o tym widzeniu, zanim Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie.
15.WARSZ.PRASKAKiedy zaś schodzili z góry, nakazał im Jezus mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nikomu tego widzianego zdarzenia nie opowiadajcie, aż Syn Człowieka wstanie z martwych.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW drodze powrotnej z góry Jezus im polecił: Dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie, nikomu nie mówcie o tym widzeniu.
18.TOR.PRZ.A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: „Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy powstanie z martwych.”