« Mat 17:23 Ewangelia Mateusza 17:24 Mat 17:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy przyszli do Kapernauma, przystąpili którzy po dwie drachmie biorą do Piotra, i rzekli: Uczyciel wasz, niepłacili dwu drachm?
2.WUJEK.1923A gdy przyszli do Kapharnaum, przystąpili, którzy Dydrachmy odbierali, do Piotra i rzekli mu: Mistrz wasz nie płaci Dydrachm?
3.RAKOW.NTA gdy oni przyszli do Kapernaum, przystąpili do Piotra, ci którzy biorą dań; i rzekli: Wasz Nauczyciel nie płacisz dani?
4.GDAŃSKA.1881A gdy przyszli do Kapernaum, przystąpili do Piotra ci, którzy podatek wybierali, i rzekli: Izali nauczyciel wasz nie daje podatku?
5.GDAŃSKA.2017A gdy przyszli do Kafarnaum, podeszli do Piotra poborcy podatku i zapytali: Czy wasz nauczyciel nie płaci podatku?
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy przyszli do Kapharnaum, przystąpili do Piotra ci którzy podatki wybierają, i rzekli: Mistrz wasz nie daje podatku?
7.SZCZEPAŃSKIA gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy świątyni, i rzekli {doń}: Czy Mistrz wasz nie płaci dydrachmy?
8.MARIAWICIA gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra ci, którzy dydrachmy pobierali, i rzekli mu: Mistrz wasz nie płaci dydrachm?
9.GRZYM1936(17:23) Gdy przybyli do Kafarnaum, zwrócili się do Piotra poborcy dwóch drachm na świątynię i rzekli: Czy wasz mistrz nie opłaca dwóch drachm?
10.DĄBR.WUL.1973(17:23) A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra ci, którzy pobierali dydrachmy, i powiedzieli mu: Nauczyciel wasz nie płaci dydrachmy?
11.DĄBR.GR.1961A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra ci, którzy pobierali dydrachmy, i rzekli: Nauczyciel wasz nie płaci dydrachmy?
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy didrachmy z zapytaniem: Wasz Nauczyciel nie płaci didrachmy?
13.BRYTYJKAA gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: Nauczyciel wasz nie płaci dwu drachm?
14.POZNAŃSKAKiedy przybyli do Kafarnaum, podeszli do Piotra ludzie, którzy pobierali didrachmy, i rzekli: - Czy wasz nauczyciel nie płaci didrachmy?
15.WARSZ.PRASKAKiedy wchodzili do Kafarnaum, przyszli do Piotra poborcy dwudrachmy [podatkowej] i zapytali: Czy wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy przyszli do Kafarnaum, podeszli do Piotra ci, którzy pobierali dwudrachmowy okup i powiedzieli: Czy wasz nauczyciel nie składa dwudrachmowego okupu?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPo przybyciu do Kafarnaum podeszli do Piotra poborcy podatku świątynnego. Czy wasz Nauczyciel nie łoży na świątynię? - zapytali.
18.TOR.PRZ.A gdy przyszli do Kafarnaum, podeszli do Piotra poborcy didrachmy i powiedzieli: Czy nauczyciel wasz nie płaci podatku didrachmowego?