« Mat 16:28 Ewangelia Mateusza 17:1 Mat 17:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Po dniach sześci wziął Jezus Piotra, i Jakoba, i Johana brata jego i wzwiódł je na górę wysoką osobno.
2.WUJEK.1923A po sześci dniach wziął Jezus Piotra, Jakóba i Jana, brata jego, i wprowadził je na górę wysoką osobno.
3.RAKOW.NTA po sześci dniach bierze Jezus Piotra, i Jakuba, i Jana brata jego, i wprowadza je na górę wysoką zosobna.
4.GDAŃSKA.1881A po sześciu dniach wziął Jezus Piotra i Jakóba i Jana, brata jego, i wprowadził je na górę wysoką osobno.
5.GDAŃSKA.2017A po sześciu dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę, żeby byli na osobności.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA po sześciu dniach wziął Jezus Piotra i Jakóba, i Jana brata jego, i wprowadził je na górę wysoką osobno.
7.SZCZEPAŃSKIA w sześć dni potem zabiera Jezus Piotra, Jakóba i jego brata Jana, i prowadzi ich osobno, na górę wysoką.
8.MARIAWICII po sześciu dniach wziął Jezus Piotra i Jakóba i Jana brata jego, i wprowadził ich na górę wysoką osobno
9.GRZYM1936W sześć dni potem, wziął Jezus Piotra, Jakóba i Jana, brata jego i zaprowadził ich na górę wysoką na ustroniu.
10.DĄBR.WUL.1973A po sześciu dniach wziął Jezus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i zaprowadził ich na górę wysoką na uboczu.
11.DĄBR.GR.1961A po sześciu dniach bierze Jezus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadzi ich na górę wysoką na uboczu.
12.TYSIĄCL.WYD5Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno.
13.BRYTYJKAA po sześciu dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność.
14.POZNAŃSKAA po sześciu dniach Jezus bierze Piotra, Jakuba i jego brata Jana i prowadzi ich na wysoką, ustronną górę.
15.WARSZ.PRASKAW sześć dni potem Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana jego brata, i zaprowadził ich na górę wysoką, na osobność.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś po sześciu dniach, Jezus zabiera Piotra, Jakóba i jego brata Jana oraz na osobności, wyprowadza ich na wysoką górę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPo sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz jego brata Jana i udał się z nimi na wysoką górę, gdzie mogli być sami.
18.TOR.PRZ.A po sześciu dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę na osobności.