« Mat 16:27 Ewangelia Mateusza 16:28 Mat 17:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawdziwie mówię wam, są niektórzy tu z stojących, którzy nieskosztują śmieci, aż ujrzą syna człowieczego idącego w królestwie jego.
2.WUJEK.1923Zaprawdę powiadam wam: Są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie ukuszą śmierci, aż ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego w królestwie swojem.
3.RAKOW.NTAmen powiedam wam: Są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie ukuszą śmierci, ażby ujźrzeli Syna człowieczego przychodzącego w Królestwie swym.
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę powiadam wam: Są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie ukuszą śmierci, ażby ujrzeli Syna człowieczego, idącego w królestwie swojem.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę powiadam wam: Są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATZaprawdę powiadam wam, są niektórzy z tych co tu stoją, którzy nie ukuszą śmierci, aż ujrzą Syna człowieczego przychodzącego w królestwie swoim.
7.SZCZEPAŃSKIZaprawdę powiadam wam: niektórzy z pomiędzy tułaj obecnych nie skosztują śmierci, aż ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego w królestwie swojem.
8.MARIAWICIZaprawdę, powiadam wam: Są niektórzy z tych co tu stoją, którzy nie skosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie Swojem.
9.GRZYM1936A powiadam wam, że wśród obecnych są tu niektórzy, co nie zakosztują śmierci, dopóki nie ujrzą syna człowieczego przychodzącego w królestwie swojem.
10.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę powiadam wam, że są niektórzy ze stojących tutaj, co nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim.
11.DĄBR.GR.1961Zaprawdę powiadam wam, że są niektórzy ze stojących tutaj, co nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim.
12.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim.
13.BRYTYJKAZaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim.
14.POZNAŃSKAZaprawdę, powiadam wam: Wśród obecnych tutaj są tacy, którzy nie umrą, zanim nie ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie.
15.WARSZ.PRASKAZaprawę mówię wam, są wśród tu obecnych tacy, którzy nie zaznają śmierci póki nie zobaczą Syna Człowieczego zstępującego razem z królestwem swoim.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, mówię wam: Są niektórzy z tu stojących, którzy nie odczują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieka przychodzącego w swoim Królestwie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZapewniam was, że stoją pośród was tacy, którzy zanim zaznają śmierci, na pewno zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego ze swoim Królestwem.
18.TOR.PRZ.„Zaprawdę mówię wam: Niektórzy z tych, tu stojących, na pewno nie skosztują śmierci, dopóki nie ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w swoim Królestwie.”