« Mat 15:29 Ewangelia Mateusza 15:30 Mat 15:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyszły k niemu tłumy mnogie, mając z sobą, chrome, ślepe, nieme, ułomne, i inne mnogie, i pomiotali je do nóg Jezusowych, a uzdrowił je.
2.WUJEK.1923I przyszły do niego wielkie rzesze, mając z sobą nieme, ślepe, chrome, ułomne i inszych wiele, i porzucili je u nóg jego, i uzdrowił je,
3.RAKOW.NTI przystąpiło do niego tłumów wiele, mając z sobą chrome, ślepe, nieme, ułomne, i drugich wiele; i porzucali je u nóg Jezusowych; i uzdrowił je.
4.GDAŃSKA.1881I przyszedł do niego wielki lud, mając z sobą chrome, ślepe, nieme, ułomne i inszych wiele, i kładli je u nóg Jezusowych, i uzdrawiał je,
5.GDAŃSKA.2017I przyszły do niego wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, ślepych, niemych, ułomnych oraz wielu innych. Położyli ich u nóg Jezusa, a on ich uzdrowił;
6.SOŁOWEYCZYK.MATI przyszły do niego wielkie rzesze, mając z sobą nieme, ślepe, chrome, ułomne, i inszych wiele: i porzucali je u nóg jego, i uzdrowił je.
7.SZCZEPAŃSKII zgromadziły się około Niego mnogie rzesze, które miały z sobą niemych, chromych, ślepych, jednorękich i wielu innych. Ich to składano z pośpiechem u stóp Jego, a On ich uleczył.
8.MARIAWICII przystąpiły do Niego wielkie rzesze, mając z sobą niemych, ślepych, chromych, ułomnych i inszych wielu. I porzucili ich u nóg Jego, i uzdrowił ich;
9.GRZYM1936I przyszły do niego wielkie rzesze ludu, prowadząc z sobą niemych, ślepych, chorych, ułomnych i innych chorych wielu; rzucili mu ich do stóp i uzdrowił ich:
10.DĄBR.WUL.1973I przystąpiły do niego wielkie rzesze mając z sobą niemych, chromych, ślepych, ułomnych i innych wielu. I złożyli ich u nóg jego, a on ich uzdrowił,
11.DĄBR.GR.1961I przystąpiły do niego wielkie rzesze, mając z sobą kulawych, nie władających rękami, ślepych, niemych i innych wielu. I złożyli ich do stóp jego, a on ich uzdrowił,
12.TYSIĄCL.WYD5I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił.
13.BRYTYJKAI przyszło do niego mnóstwo ludu, mając z sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych i kładli ich u nóg jego, a On ich uzdrowił,
14.POZNAŃSKAI przyszły do Niego wielkie tłumy, prowadzące ze sobą kulawych, ślepych, kalekich, głuchych, niemych i wielu innych. Pokładli ich u Jego stóp. I uzdrowił ich.
15.WARSZ.PRASKAA ludzie przyszli do Niego tłumnie, prowadząc ze sobą chromych, ułomnych, ślepych, niemych i wielu innych jeszcze. Wszystkich zostawiali u stóp Jego, a On ich leczył
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc przyszły do niego wielkie tłumy, mając ze sobą chrome, ślepe, głuchonieme, ułomne i wiele innych, i kładli je u stóp Jezusa, i ich uzdrawiał.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZgromadziły się przy Nim rzesze ludzi. Wśród nich byli kulejący, niewidomi, niesprawni, głuchoniemi i inni cierpiący. Ci, którzy z nimi przyszli, kładli ich u Jego stóp, a On ich uzdrawiał.
18.TOR.PRZ.I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, ślepych, niemych, kalekich i wielu innych, i kładli ich u stóp Jezusa; a On ich uzdrowił;