« Mat 13:23 Ewangelia Mateusza 13:24 Mat 13:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ine podobieństwo przełożył im mówiąc: podobne jest królestwo niebieskie człowieku siejącemu dobre nasienie na roli swej.
2.WUJEK.1923Insze podobieństwo przełożył im, mówiąc: Podobne się stało królestwo niebieskie człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roléj swojéj.
3.RAKOW.NTDrugą przypowieść przełożył im, mówiąc: Podobne jest ono Królestwo niebieskie człowiekowi siejącemu dobre nasienie na roli swej.
4.GDAŃSKA.1881Drugie podobieństwo przełożył im, mówiąc: Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi, rozsiewającemu dobre nasienie na roli swojej.
5.GDAŃSKA.2017Podał im też inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który zasiał dobre ziarno na swoim polu.
6.SOŁOWEYCZYK.MATInsze podobieństwo przełożył im, mówiąc: Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi siejącemu dobre nasienie na roli swojej.
7.SZCZEPAŃSKIInną przypowieść przedłożył im, mówiąc: Z królestwem niebieskiem jest podobnie, jak z człowiekiem, który zasiał dobre ziarno na roli swej.
8.MARIAWICIInne jeszcze przedłożył im podobieństwo, mówiąc: Podobne się stało Królestwo Niebieskie człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roli swojej.
9.GRZYM1936I przytoczył im inne podobieństwo, mówiąc tak: Z królestwem niebieskiem jest podobnie jak z człowiekiem, który posiał dobre ziarno na swojem polu.
10.DĄBR.WUL.1973Inną przypowieść przytoczył im mówiąc: Podobne stało się Królestwo Niebieskie człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roli swojej.
11.DĄBR.GR.1961Inną przypowieść przytoczył im mówiąc: Podobne stało się Królestwo Niebieskie człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roli swojej.
12.TYSIĄCL.WYD5Przedłożył im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli.
13.BRYTYJKAInne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli.
14.POZNAŃSKAOpowiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie jest podobne do człowieka obsiewającego swoje pole dobrym ziarnem.
15.WARSZ.PRASKAOpowiedział im też inną przypowieść: Podobne jest królestwo niebieskie do człowieka, który zasiał na swoim polu dobre ziarno.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podał im inne podobieństwo, mówiąc: Upodobnione jest Królestwo Niebios do człowieka siejącego na swej roli szlachetne nasienie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOpowiedział im też inną przypowieść: Królestwo Niebios przypomina człowieka, który na swej roli posiał dobre ziarno.
18.TOR.PRZ.Inne podobieństwo powiedział im, mówiąc: „Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który zasiał dobre nasienie na swojej roli.”