« Mat 13:21 Ewangelia Mateusza 13:22 Mat 13:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A do ciernia posiany, ten jest, co słucha słowa, lecz troska wieku tego i zwodzenie bogactwa zadusza słowo i bez owocu bywa.
2.WUJEK.1923A który jest między ciernie wsiany, ten jest, który słucha słowa, a pieczołowanie świata tego i oszukanie bogactw zadusza słowo, i stawa się bez pożytku.
3.RAKOW.NTA on między ciernia wsiany, ten jest on który słyszy mowę, a pieczołowanie wieku tego, i omamienie bogactw zadusza onę mowę i bez owocną sstawa się.
4.GDAŃSKA.1881A między ciernie posiany, ten jest, który słucha słowa; ale pieczołowanie świata tego i omamienie bogactw zadusza słowo, i staje się bez pożytku.
5.GDAŃSKA.2017A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata i ułuda bogactwa zagłuszają słowo i staje się on bezowocny.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA między ciernie wsiany, jest ten, który słucha słowa, ale pieczołowanie świata tego, i omamienie bogactw zadusza słowo, i stawa się niepożyteczne.
7.SZCZEPAŃSKIDalej, kto jest siewem wśród ostów, ten słowa słucha, ale troski tego świata i ponęty bogactw przyduszają słowo, tak iż plonu nie przynosi.
8.MARIAWICIA posianym między ciernie jest ten, który słowa Bożego słucha, ale pieczołowanie tego świata i omamienie bogactw zadusza słowo, i staje się bez pożytku.
9.GRZYM1936Ten zaś, kto przyjmuje słowo wśród cierni, słucha wprawdzie słowa, ale troski doczesne i ułuda bogactw zagłusza je i nie przynosi owocu.
10.DĄBR.WUL.1973A u kogo posiano wśród cierni, ten wprawdzie słowa słucha, ale troska o rzeczy świata tego i ponęta bogactw przyduszają słowo i nie przynosi plonu.
11.DĄBR.GR.1961A u kogo posiano wśród cierni, ten wprawdzie słowa słucha, ale troska o rzeczy świata tego i ponęta bogactw przygłuszają słowo i nie przynosi plonu.
12.TYSIĄCL.WYD5Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.
13.BRYTYJKAA posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje.
14.POZNAŃSKAA posiany między ostami to ten, co słucha słów, ale troska tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo. I nie wydaje owocu.
15.WARSZ.PRASKAZiarno zasiane między ciernie – to człowiek, który słucha nauki, ale troski tego świata i zwodnicze bogactwa zdusiły słowo tak, że nie może wydać owocu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A zasiany między cierniami jest ten, który słucha słowa, ale troska tego życia i oszustwo bogactwa dusi słowo, i staje się bezowocny.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZ kolei człowiek przypominający ziarno posiane pośród cierni, to ten, który słucha Słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa tłamszą Słowo tak, że nie przynosi plonu.
18.TOR.PRZ.„A ten, który jest posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa; ale troska tego wieku i zwodniczy urok bogactwa zadusza słowo, i staje się bezowocnym.”