« 1Moj 1:31 1 Księga Mojżeszowa 2:1 1Moj 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem gdyż się dokonało niebo i ziemia, i wszytka jich okrasa.
2.WUJEK.1923Dokończone są tedy niebiosa i ziemia, i wszystko ochędóstwo ich.
3.GDAŃSKA.1881Dokończone tedy są niebiosa i ziemia, i wszystko wojsko ich.
4.GDAŃSKA.2017Tak ukończone zostały niebiosa i ziemia oraz wszystkie ich zastępy.
5.CYLKOWI spełnione były niebo i ziemia i wszystek zastęp ich.
6.KRUSZYŃSKII ukończone zostały niebiosa i ziemia i wszelka ich ozdoba.
7.MIESESTak zostały ukończone niebo i ziemia i wszystkie hufce ich.
8.TYSIĄCL.WYD5W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej [stworzeń].
9.BRYTYJKATak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp.
10.POZNAŃSKAI tak zostały ukończone niebo i ziemia, i wszystkie zastępy ich [stworzeń].
11.WARSZ.PRASKAW ten sposób zostało dokonane dzieło stworzenia nieba i ziemi, i wszystkiego, co je wypełnia.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I były spełnione niebiosa, ziemia oraz cały ich zastęp.
13.EIB.BIBLIA.2016Tak zostało ukończone niebo wraz z całym swym niebieskim zastępem oraz ziemia.