Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 List do Tesaloniczan 5:2