Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Rzymian 11:17