Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Galatów 5:19