Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Łukasza 18:20