Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Kronik 36:14