Ks. Eugeniusz DÄ…browski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Koryntian 2:15