Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Hebrajczyków 13:9