Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Hebrajczyków 12:12