Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. SzczepaƄski » Ewangelia Jana 20:20