Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Koryntian 9:7