Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Mojżeszowa 17:12