Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Hebrajczyków 4:6