Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. SzczepaƄski » Ewangelia Mateusza 9:31