Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. SzczepaƄski » Dzieje Apostolskie 22:5