Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Tymoteusza 2:9