Listy Pawła - abp Albin Symon » 2 List do Tymoteusza 3:15