Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Rzymian 14:4