Ks. Eugeniusz DÄ…browski - Nowy Testament z greckiego » 2 List do Koryntian 5:5